Montáž vazníků a vazníkových konstrukcí

Montáž se provádí na místě stavby z materiálů předem určených objednavatelem, nebo z materiálů dodaných naší firmou. Námi dodané materiály jsou ošetřeny proti houbám a jiným škůdcům.